Αγγλικά

Τα Αγγλικά είναι μια δυτικό Γερμανική γλώσσα που συναντάται στη Μεσαιωνική Αγγλία και αποτελεί αυτή τη στιγμή μια παγκόσμια γλώσσα. Αποτελεί την επίσημη γλώσσα 60 περίπου ανεξαρτήτων κρατών και είναι η πιο κοινή ομιλούμενη γλώσσα στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, Ιρλανδία, Νέα Ζηλανδία και μία ευρέως ομιλούμενη γλώσσα σε χώρες τις Καραϊβικής, Αφρικής και Νότιας Ασίας.

Αποτελεί την τρίτη πιο κοινή γηγενή γλώσσα στον κόσμο μετά τα Κινέζικα (Mandarin) και τα Ισπανικά. Μαθαίνεται ευρέως ως δεύτερη γλώσσα και είναι η επίσημη γλώσσα των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλών διεθνών και περιφερειακών παγκόσμιων οργανισμών.

Η Αγγλική γλώσσα εξελίχθηκε μέσα από το πέρασμα 1400 χρόνων. Οι αρχικές μορφές της ήταν ένας συνδυασμός από διαλέκτους τις οποίες μετέφεραν στη Μεγάλη Βρετανία οι Αγγλο-Σάξονες έποικοι τον 5ο αιώνα, και ονομαζόταν Παλαιά Αγγλική. Η μέση Αγγλική γλώσσα ξεκίνησε να εμφανίζεται στα τέλη του 11ου αιώνα με την κατάκτηση της Αγγλίας από τους Νορμανδούς.

Η πρώιμη σύγχρονη Αγγλική γλώσσα ξεκίνησε στα τέλη του 15ου αιώνα με την εμφάνιση της τυπογραφίας στο Λονδίνο, την Βίβλο του King James, καθώς και τη Μεγάλη Φωνολογική Μετατόπιση. Από τον 17ο μέχρι τον 20ο αιώνα, διαμέσου της παγκόσμιας επιρροής της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, η σύγχρονη Αγγλική γλώσσα εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο.

Μέσω των εφημερίδων, των βιβλίων, του τηλέγραφου, του τηλεφώνου, των φωνογραφικών αρχείων, του ραδιοφώνου, της δορυφορικής τηλεόρασης και του διαδικτύου, καθώς και της ανάδειξης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ως παγκόσμιας υπερδύναμης, τα Αγγλικά έχουν εδραιωθεί ως η πιο διαδεδομένη γλώσσα παγκοσμίως και έχουν καταστεί η διεθνής γλώσσα, απαραίτητη σε πολλές εκφάνσεις της ζωής μας, τόσο σε επαγγελματικό όσο και επιστημονικό επίπεδο.

Υπάρχει πολύ μικρή μορφολογική σύζευξη στη σύγχρονη Αγγλική γλώσσα και γενικά η σύνταξη της είναι απομονωμένη. Τα Αγγλικά βασίζονται στα βοηθητικά ρήματα και στη σειρά των λέξεων για την έκφραση σύνθετων χρόνων, πτυχών και διαθέσεων, όπως επίσης παθητικών δομών, ερωτήσεων και αρνήσεων.

Παρά τις αξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ των διαλέκτων της Αγγλικής γλώσσας που ομιλούνται σε διάφορες περιοχές του κόσμου, οι αγγλόφωνοι από όλο το κόσμο μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά μεταξύ τους. Οι διαφορετικές προφορές διακρίνονται μόνο από φωνολογικές και φωνητικές διαφορές μεταξύ των ομιλητών και οι διάλεκτοι παρουσιάζουν γραμματικές και λεκτικές διαφορές.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Privacy Policy
Web Design by RT