Επιδοτημένα προγράμματα Α.ΑΝ.ΑΔ

Οργανώνουμε συνεχώς νέα τμήματα Αγγλικών ή Ρωσικών για εξυπηρέτηση πελατών καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου  για τα οποία υπάρχει περιορισμένος αριθμός διαθέσιμων θέσεων σε τμήματα που θα αποτελούνται από 10 συμμετέχοντες.

Πρόκειται για προγράμματα διάρκειας 30 ωρών επιχορηγούμενα από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου μέχρι 80%. Οι καθηγητές είναι πλήρως καταρτισμένοι, πολύ έμπειροι και πιστοποιημένοι από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου. Κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο εβδομαδιαίες 90λεπτες συνεδριάσεις στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιnterlead και αναμένεται να διαρκέσει περίπου τρείς μήνες.

Μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα καθίστανται ικανοί να επικοινωνούν πολύ πιο αποτελεσματικά με τους αγγλόφωνους ή ρωσσόφωνους πελάτες τους, κάτι το οποίο ταυτόχρονα θα σημαίνει καλύτερη εξυπηρέτηση και περισσότερες πωλήσεις.

Για εγγραφή, απλώς συμπληρώστε τις δύο φόρμες που επισυνάπτονται, οι οποίες ζητούνται από την Αρχή Ανθρώπινου Δυναμικού (δυστυχώς είναι διαθέσιμες μόνο στα Ελληνικά) και στείλτε τις στην ηλεκτρονική διεύθυνση interlead@primehome.com  ή στο φαξ 25383519.

Εκτός από τα προγράμματα στα οποία αναφερθήκαμε πιο πάνω, έχουμε επίσης τη δυνατότητα να οργανώνουμε μαθήματα ξένων γλωσσών στις κτηριακές εγκαταστάσεις της εταιρείας σας τα οποία επίσης επιχορηγούνται από την Αρχή Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου κατά 80%.

 

2018 10 02 Έντυπο 6 (ΠΕ) 

2019 10 01 Έντυπο ΚΕ20002

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Web Design by RT