ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΩΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ! ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΡΤΙΟΣ/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 ! 

Scroll down for English:
Για εγγραφή τηλεφωνήστε στο 25-338522
•Ταχύρυθμα μαθήματα 10 μόνο εβδομάδων (30 ώρες)
•80% επιδοτούμενα προγράμματα από Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΝΑΔ) (συνολικό κόστος μόνο €90 το άτομο! )
•Δεχόμαστε μέχρι και 10 υπαλλήλους από κάθε εταιρεία
•Πιστοποιημένοι, έμπειροι, προσοντούχοι Καθηγητές
•Μόνο 2 μαθήματα την εβδομάδα (μέτα τις 6 μ.μ) που διεξάγονται στο πιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlead
•Εκατοντάδες εργαζόμενοι έχουν παρακολουθήσει τα προγράμματα μας από το 2004
Με βάση την πείρα μας, είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι τα προγράμματα αυτά συνεισφέρουν στη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ εργαζομένων και πελατών με αποτέλεσμα καλύτερη εμπειρία και αυξημένες πωλήσεις!

To register, simply call us at 25-338522
Starting in March/April 2018 !
•Fast-learning 30-hour programs (10 WEEKS ONLY!)
•80% subsidised by the Human Resource Authority (HRDA) (cost only €90 per person)
•We can register up to 10 employees from the same company
•Certified, internationally experienced and highly qualified trainers
•Only 2 convenient weekly sessions (after 6pm) held at the certified Interlead Language Centre
•hundreds of employees and managers have attended our programs since 2004
From our experience, it is absolutely certain that these programs will greatly contribute to the improvement of communication between your Staff and your customers resulting in better customer service and more sales!
We are available for further details and we’ ll be very glad to have your Staff in our programs.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Web Design by RT