Παιδικά και εφηβικά προγράμματα

DSC02166Play & Learn

Ήταν πρωτοποριακό όταν ξεκινήσαμε το 1995 το πρόγραμμα «Play & Learn» το οποίο απευθυνόταν σε παιδιά ηλικίας 4-6 χρονών. Το πρόγραμμα προσφέρεται σε δύο επίπεδα (Play & Learn 1, 2) και οδηγεί στο Pre- Junior επίπεδο. Σκοπός του προγράμματος είναι να εξοικειώσει τα παιδιά με την Αγγλική γλώσσα πριν ακόμα μάθουν γραφή και ανάγνωση. Χρησιμοποιώντας εικόνες, τραγούδια, εκπαιδευτικά παιχνίδια, ταινίες και υπολογιστές, τα παιδιά εξοικειώνονται με την Αγγλική γλώσσα και προετοιμάζονται να συμμετάσχουν σε μια Junior A Class.

IMG_5664Επίπεδα που οδηγούν σε IGCSE και IELTS

Τα επίπεδα Junior A, Junior B, Preliminary, Elementary, Intermediate, Advanced and Proficiency παρέχουν γερή βάση ικανοτήτων της Αγγλικής γλώσσας τα οποία προετοιμάζουν τους μαθητές για το τελευταίο χρόνο φοίτησής τους, όταν θα είναι έτοιμοι να δώσουν τις IGCSE εξετάσεις του Πανεπιστημίου του Cambridge, τo οποίo αποτελεί απαραίτητα προσόντα τόσο για την εισδοχή τους στα Πανεπιστήμια όσο και για την επαγγελματική τους ανέλιξη. Με 4 μήνες επιπρόσθετη φοίτηση, ο μαθητής μπορεί να αποκτήσει επιπρόσθετα και το δίπλωμα Cambridge IELTS. Έτσι ένας μαθητής της Interlead θα αποκτήσει τρία διαφορετικά πιστοποιητικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας: Το δίπλωμα Anglia Proficiency, το Cambridge IGCSE και το IELTS. Επιπρόσθετα, προσφέρουμε μαθήματα προετοιμασίας για την εξέταση TOEFL κατόπιν αίτησης.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Webdesign by Tioreo